Φωτογραφία: YouTube
Φωτογραφία: YouTube
SAY I DO

Η νέα καμπάνια για την ισότητα στον γάμο «Πες το ναι!» στην Ελλάδα


Η καμπάνια για την ισότητα στον γάμο στην Ελλάδα έρχεται να διορθώσει τη «ζημιά» χρόνων.

Και ενώ από τον Απρίλιο του 2001 η Ολλανδία έκανε το πρώτο βήμα -σαν Ευρωπαϊκή χώρα- και αναγνώρισε την ισότητα στον γάμο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αγνοεί -να στερεί- το θεμελιώδες δικαίωμα των ΛΑΟΤΚΙ+ ατόμων στην αγάπη, στον γάμο και κατά συνέπεια στην παιδοθεσία.

Μετά το πρώτο βήμα της Ολλανδία, εικοσιένα χρόνια μετά, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξασφαλιστεί τα παραπάνω δικαιώματα, ωστόσο η Ελλάδα έρχεται τελευταία.

Αυτό έρχεται να διορθώσει λοιπόν η πανελλήνια καμπάνια «Πες το Ναι!», μέσα από την οποία αναδεικνύεται το ζήτημα της ισότητας.

Δίνει φωνή παράλληλα στα ΛΑΟΤΚΙ+ άτομα με σκοπό να εισακουστούν τα αιτήματά τους περί ισότιμης πρόσβασης στο γάμο αλλά και στην τεκνοθεσία.

Για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινωνίας λοιπόν, η καμπάνια «Πες το Ναι!» και το περιοδικό ANTIVIRUS αναδεικνύουν το ζήτημα της Ισότητας στον Γάμο.

Η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Homo Evolution ενώ καλεί μεταξύ άλλων φορείς, ιδρύματα, κόμματα και πολίτες να υπογράψουν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών. Απώτερος σκοπός είναι φυσικά η ψήφιση του μέτρου.

Τέλος, το βίντεο της καμπάνιας δημιουργήθηκε με τη συμβολή του Γιώργου Καπουτζίδη στο σενάριο και του Θανάση Τσιμπίνη στη σκηνοθεσία.

Και κλείνοντας, σε προτρέπουμε να μπεις να ψηφήσεις για την ισότητα στον γάμο στο pestonai.gr, γιατί, στην αγάπη, δε χωρά κανένας διαχωρισμός και καμία προκατάληψη.

SHARE