Η Μαρία Κούκου, People Development & Services Manager της WIND Ελλάς
Η Μαρία Κούκου, People Development & Services Manager της WIND Ελλάς
13|10|2021 08:30
SHARE
W FOR WOMEN

W for Women: Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί ευθύνη όλων μας


Η Μαρία Κούκου, People Development & Services Manager της WIND Ελλάς, αναφέρεται στη νέα πρωτοβουλία της εταιρείας για την ενδυνάμωση των γυναικών, με τίτλο «W for Women», τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα στον χώρο εργασίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας στοχεύει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Κυρία Κούκου, πείτε μας μερικά λόγια για τη νέα πρωτοβουλία της WIND, με τίτλο «W for Women» και τι περιλαμβάνει;

H νέα μας πρωτοβουλία έχει στόχο την ενίσχυση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον και έχει σχεδιαστεί με μια ολιστική προσέγγιση. Περιλαμβάνει προγράμματα και δράσεις για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων γυναικών, την ενεργή στήριξη της μητρότητας και του θεσμού της οικογένειας, αλλά και την ευεξία και ευημερία αυτών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ξεκινάμε από μια εξαιρετική βάση, αυτή τη στιγμή το συνολικό ποσοστό των γυναικών στον οργανισμό ανέρχεται στο 43% και συνεχίζουμε δυναμικά ώστε να το αυξήσουμε, ενώ δέσμευσή μας είναι να καλύψουμε το 35% των θέσεων ευθύνης από γυναίκες μέχρι το 2025. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι το «W for Women» εντάσσεται και είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς «η ενδυνάμωση των γυναικών και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ώστε να κατακτήσουν τους στόχους τους» είναι ένας από τους 25 Στόχους για το 2025 που έχουν τεθεί. 

Για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών το «W for Women» δημιουργεί δράσεις που έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες, με πρώτο την «Ενδυνάμωση Και Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων» με προγράμματα ενίσχυσης ηγετικών ικανοτήτων, ομιλίες που ενθαρρύνουν και εμπνέουν και Reverse Mentoring από νέες εργαζόμενες γυναίκες. Ο δεύτερος άξονας αφορά στη «Στήριξη της Μητρότητας και Προστασία της Οικογένειας» με επιπλέον 5 ημέρες άδειας σε μέλλουσες μητέρες και επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας για τις νέες μητέρες κατά τρεις μήνες, επιπλέον της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως και πλήρη ευελιξία τηλεργασίας στους νέους γονείς για τις σημαντικές στιγμές των παιδιών τους (μέχρι την ηλικία των 6 ετών). Τρίτος άξονας είναι η «Ευεξία και Ευημερία» (well-being) στο εργασιακό περιβάλλον με γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης & ευεξίας 24/7 και πρόσθετες υπηρεσίες υγείας, μέσω του ομαδικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει το «W for Women» με τις δράσεις του να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες;

Στην εταιρεία μας δρούμε ως ενεργός κοινωνικός εταίρος, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε δράσεις για την ευρύτερη κοινωνία ώστε το «W for Women» να μην περιορίζεται αποκλειστικά στις γυναίκες της εταιρείας μας. Ξεκινάμε με το πρόγραμμα «Women in Tech» που έχει στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη νέα γενιά σε επαγγέλματα του τομέα STEM. Μέσω του προγράμματος, 10 νέες φοιτήτριες/απόφοιτες πολυτεχνικών σχολών και σχολών τεχνολογίας θα εργαστούν με πλήρως αμειβόμενη 6μηνη πρακτική εργασία στη WIND, ξεκινώντας την καριέρα τους στο συναρπαστικό κλάδο της τεχνολογίας. Παράλληλα σχεδιάζουμε εξειδικευμένο κύκλο εκπαίδευσης ειδικά για νέες γυναίκες που βρίσκονται σε νησιά της άγονης γραμμής που θα αφορά στις νέες τεχνολογίες και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, προσφέροντας επιπρόσθετα δωρεάν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία. Επίσης, θα συνεργαστούμε με τη «Στέγη για τη Μητέρα και το Παιδί» της Κιβωτού του Κόσμου, ώστε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες μητέρων που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, μέσω ενός κύκλου μαθημάτων για την ενδυνάμωση του εργασιακού τους προφίλ.

Ποια θεωρείτε πως είναι τα βασικότερα προβλήματα/προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας για μια γυναίκα;

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε λόγω της πανδημίας, έκαναν εντονότερες τις προκλήσεις που βιώνουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, όχι μόνο την ελληνική αλλά και παγκοσμίως. Παράλληλα, όλο και περισσότερο, οι εταιρείες συνειδητοποιούν αυτές τις προκλήσεις και αναλαμβάνουν δράσεις που ενθαρρύνουν τον συνδυασμό οικογενειακής και προσωπικής ζωής κι αυτό είναι ιδιαίτερα ευοίωνο.

Επιπλέον, υπάρχουν φορές που ενδεχομένως να επικρατούν επαγγελματικά στερεότυπα λόγω φύλου, όπως είναι διακρίσεις που μπορεί να υφίστανται οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, το λεγόμενο «glass ceiling» ή αλλιώς οι λιγότερες ευκαιρίες οι γυναίκες να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης ή ακόμα πιο απλά η αποδοχή μιας ιδέας ή στρατηγικής σκέψης.

Ωστόσο, νιώθω ότι πραγματικά γίνονται βήματα προς την αλλαγή αυτής της κατεύθυνσης. Είναι δική μας ευθύνη, γυναικών και ανδρών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να αλλάξουμε συμπεριφορές και να ξεφύγουμε από απαρχαιωμένες καταστάσεις. Αυτό πιστεύουμε και στη WIND και αυτή ακριβώς η αντίληψη μας οδήγησε στη δημιουργία της νέας πρωτοβουλίας «W for Women».

SHARE