ΜΑΝGO F/W 18

H νέα καμπάνια Μango «Together» από τον Mario Sorrenti είναι ένας ύμνος στις ανθρώπινες σχέσεις