Αργυρό τετράδραχμο Σμύρνης με γυναικεία κεφαλή που φορά τειχόμορφο στέμμα (Τύχη πόλεως), μετά το 165 π.Χ. © Αθήνα, Νομισματική Συλλογή Alpha Bank (φωτογρ. Π. Μαγουλάς)
Χρήμα -Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα: Eκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης | 0 bovary.gr
Χρήμα -Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα: Eκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης | 1 bovary.gr
Χρήμα -Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα: Eκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης | 2 bovary.gr

Χρήμα -Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα: Eκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank συνεργάζονται για πρώτη φορά και διοργανώνουν από κοινού μία μεγάλη έκθεση που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό εξαιρετικά δείγματα της αρχαίας νομισματοκοπίας, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank.

Η έκθεση που έχει ως τίτλο «ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί από 2 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Απριλίου 2018.

Είναι η πρώτη φορά που το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνεργάζεται με την Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες συλλογές διεθνώς και αριθμεί περίπου 11.000 νομίσματα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ανάμεσά τους μάλιστα ξεχωρίζουν πολύ σπάνια κομμάτια, μοναδικά δείγματα της αρχαίας σφραγιστικής. Τα χρονικά όριά της εκτείνονται από την εφεύρεση του νομίσματος στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. και το τέλος της νομισματικής παραγωγής των πόλεων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Βέβαια, στη Συλλογή περιλαμβάνονται και ορισμένα ρωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα

Στατήρ Κυζίκου από ήλεκτρο με παράσταση οπλιτοδρόμου περ. 475 π.Χ. © Αθήνα, Νομισματική Συλλογή Alpha Bank (φωτογρ. Π. Μαγουλάς)

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με την σειρά του είναι αφιερωμένο στη μελέτη και προβολή του Πρωτοκυκλαδικού και του Ελληνικού Πολιτισμού καθώς και του Πολιτισμού της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική τέχνη της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει και άλλες σημαντικές συλλογές-δωρεές.

Η Συλλογή Κυκλαδικής Τέχνης του μουσείου, μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίως, αποτελεί πόλο έλξης καθώς τα λιτά μαρμάρινα ειδώλια που απεικονίζουν γυμνές ανθρώπινες μορφές γοητεύουν τον επισκέπτη με την απλότητα και την αφαιρετικότητά τους, στοιχεία που ενέπνευσαν καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, όπως οι Brancusi, Modigliani, Giacometti, Hepworth και Moore. Το Μουσείο φιλοξενεί επίσης τις εκθέσεις «Aρχαία Ελληνική Τέχνη» (2000 π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.), «Αρχαία Κυπριακή Τέχνη» (4η π.Χ. χιλιετία – Βυζαντινή περίοδος) και «Σκηνές από την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα».

Το θέμα της έκθεσης «Χρήμα-Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα» σχετίζεται με τις ποικίλες αναφορές και ερμηνείες των συμβόλων που είναι χαραγμένα επάνω στα νομίσματα, από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Το νόμισμα αποτελεί, πρωτίστως, το βασικό μέσο συναλλαγής των ανθρώπων, με το οποίο καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Επίσης, είναι το μέσο με το οποίο το κράτος πραγματοποιεί πληρωμές και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

Τα αρχαία νομίσματα, ωστόσο, δεν είναι απλώς μέσα συναλλαγής· είναι και τα ίδια σύμβολα απτά, που κρατά κανείς στα χέρια του, τα «διαβάζει» και τα αντιλαμβάνεται. Απεικονίζουν παραστάσεις, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες, ιστορικές και άλλες, που συνδέονται με τον τόπο και την αρχή η οποία τα εξέδωσε.

Η έκθεση, λοιπόν, διαρθρώνεται σε οκτώ θεματικές ενότητες.

Ξεκινώντας από τα πρώτα ανεικονικά νομίσματα, παρακολουθούμε την εξέλιξη του νέου μέσου συναλλαγής, του κέρματος, που καθιερώθηκε και εξαπλώθηκε τάχιστα στον αρχαίο κόσμο, φέροντας ακόμη και συγκεκριμένες ονομασίες ( π.χ. δαρεικοί, χελώνες, γλαύκες, κ.λπ).

Παρατηρώντας την εικονογραφία, διαπιστώνουμε ότι οι όψεις των νομισμάτων μετατρέπονται σε πεδίο συμβολισμού καθώς, σταδιακά, αποτυπώνουν θρησκευτικά σύμβολα, εμπορικά αγαθά, έργα τέχνης, ιστορικά γεγονότα και αφηρημένες έννοιες, όπως ο πλούτος, η ευημερία, η νίκη, αλλά και προπαγανδιστικά μηνύματα της εκάστοτε εξουσίας και εκδότριας αρχής.

Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του ρόλου του νομίσματος στην κοινωνία και με μία σύντομη αναφορά στην αρχαιοελληνική τραπεζική δραστηριότητα.

Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών με παράσταση γλαύκας 440 – 420 π.Χ. © Αθήνα, Νομισματική Συλλογή Alpha Bank (φωτογρ. Π. Μαγουλάς)

85 νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank παρουσιάζονται μαζί με 160 αντικείμενα (πήλινα αγγεία και ειδώλια, μαρμάρινα και χάλκινα αγαλμάτια, ανάγλυφα, χρυσά κοσμήματα, μετρητικά σκεύη, νομίσματα από κλειστά σύνολα και επιγραφές) που προέρχονται από 32 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μαρμάρινη κεφαλή πυργοστεφούς Τύχης, τέλη 1ου αι. μ.Χ. © Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου (φωτογρ. αρχείο ΕφΑ Κορινθίας)

Χάλκινο αναθηματικό ειδώλιο γλαύκας, 5ος αι. π.Χ., © Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (φωτογρ. Ε. Μίαρη)

Aττικός ερυθρόμορφος αμφορέας του Ζωγράφου του Βερολίνου. Εικονίζεται αθλητής οπλιτοδρόμος σε στάση εκκίνησης. περ. 470 π.Χ. © Παρίσι, Μουσείο Λούβρου (φωτογρ. St. Maréchalle)

Tην έκθεση συνοδεύει επιστημονικός κατάλογος, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με λήμματα όλων των εκθεμάτων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Μολύβδινο ομοίωμα χελώνας. Πιθανότατα χρησίμευε ως μέτρο βάρους 6ος (;) αι. π.Χ. © Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας (φωτογραφικό αρχείο)

Επιμελητές της έκθεσης είναι οι: Καθηγητής Nίκος Σταμπολίδης, Διευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Γιώργος Τασούλας, Αρχαιολόγος MPhil., Επιμελητής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank.

Ιδέα-Συντονισμός: Νίκος Σταμπολίδης, Δήμητρα Τσαγκάρη

Αργυρός στατήρ Αίγινας με παράσταση θαλάσσιας χελώνας 470/465 – 445/440 π.Χ. © Αθήνα, Νομισματική Συλλογή Alpha Bank (φωτογρ. Π. Μαγουλάς)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.alphanumismatics.gr, www.alphapolitismos.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4 106 74, Αθήνα
Τ.: (+30) 210 7228321-3
cycladic.gr

Facebook.com/CycladicArtMuseum
Instagram: @Cycladic_museum